Disclaimer

Algemeen
Op de inhoud en het gebruik van Afspraakjes.com zijn de voorwaarden op deze pagina van toepassing. Gebruik van Afspraakjes.com houdt aanvaarding van de voorwaarden door de gebruiker of bezoeker van Afspraakjes.com in. Wij behouden het recht voor om zonder bericht Afspraakjes.com alsmede de voorwaarden die op het gebruik daarvan van toepassing zijn, geheel of gedeeltelijk te wijzigen en/of te vervangen.

Intellectuele eigendomsrechten
De teksten, tekeningen, foto's, films, beelden, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo's en andere bestanddelen van deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren Afspraakjes.com of derden toe. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Afspraakjes.com de op en via deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Links naar andere websites
Deze website kan hyperlinks naar websites of naar webpagina's van derden en andere partijen bevatten, of daar op een andere manier naar verwijzen. Afspraakjes.com heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina's en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van links door Afspraakjes.com houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina's.

Informatie van derden
De advertenties die op Afspraakjes.com worden geplaatst door derden zijn geheel vrijblijvend. Afspraakjes.com sluit iedere aansprakelijkheid voor de inhoud en/of juistheid van de door derden op Afspraakjes.com geplaatste teksten, afbeeldingen of hyperlinks uitdrukkelijk uit.

Spam
Wij loggen enkel uw ip-adres en hostname in ons systeem gekoppeld aan de reactie op een advertentie. Deze worden voor een periode van maximaal 7 dagen bewaard. Deze gegevens worden enkel gebruikt in geval van misbruik.

Afspraakjes.com hecht grote waarde aan de privacy van haar gebruikers. Het is niet toegestaan om gebruikers van Afspraakjes.com ongevraagd e-mail te versturen, tenzij de e-mail betrekking heeft op de advertentie. Doch is nooit toegestaan ongevraagd reclame te maken voor producten, diensten of andere websites. Afspraakjes.com en haar gebruikers tolereren geen spam. Tevens is het niet toegestaan gebruikers toe te voegen aan een elektronische verzendlijst.

De gegevens op Afspraakjes.com mogen uitsluitend worden gebruikt voor het verzenden van enkelvoudige berichten. Het gelijktijdig verzenden van al dan niet commerciele berichten aan meer dan een adres - mailingen - is expliciet niet toegestaan.

In alle gevallen van misbruik/oplichting zal melding worden gedaan bij de daartoe bevoegde instanties en worden u de normale porto (brief tot 50g nationaal) kosten aangerekend per verstuurde reactie, met een minimum van 500 euro, het oneigenlijk gebruik van resources van afspraakjes.com.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Alle informatie op Afspraakjes.com is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op Afspraakjes.com zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Afspraakjes.com sluit iedere aansprakelijkheid voor de op Afspraakjes.com verstrekte informatie en ieder gebruik van deze informatie uitdrukkelijk uit, zij is tevens niet aansprakelijk voor schade die voortkomt uit geplaatste advertenties en transacties of contacten die daaruit volgen.

Leeftijdslimiet
Afspraakjes.com bevat informatie en foto's die enkel geschikt zijn voor volwassenen. Het is dan ook verboden om deze site te betreden indien u jonger bent dan 18 jaar.

Beschikbaarheid
Wij spannen ons in om Afspraakjes.com zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid van Afspraakjes.com

Toepasselijk recht
In geval van betwisting is enkel de rechtbank van Willemstad bevoegd en zal uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing zijn.